Eerste toets voor Olympuskwartier

Eerste toets voor Olympuskwartier

Deelnemers aan deze sessie hebben zich bereid verklaard om samen met ons 3 sessies  te klankborden gedurende het ontwikkelproces (ca. 3-6 maanden). Ze kunnen ons meenemen in de behoeftes, belangen en wensen die er leven in de omgeving. 

Olympuskwartier is een nieuw complex in Arnhem-Zuid, met 200 appartementen (zowel koop als sociale huur), circa 3500 m2 commerciële ruimte voor onder andere leisure en mogelijkheden voor sport en bewegen in de semi-openbare ruimte. Doel is om hier een stimulerend, levendig gebied te maken, ingevuld met verschillende functies. Ontmoeten, sociale verbinding tussen bewoners en omgeving en bewegen in een groene setting vormen het DNA van het plan.

De parkeervoorziening wordt in het multifunctionele plan ondergebracht, waardoor de groene omzoming behouden blijft en het geheel mooi wordt ingepast in het openbare gebied.
In overleg met de gemeente, sportwinkel Decathlon, het Olympus College, De Grote Koppel, omwonenden en andere belanghebbenden wordt een stedenbouwkundig plan voor het terrein gemaakt. Ontmoeten, sociale verbinding tussen de bewoners en de omgeving en bewegen in een parkachtige sfeer vormen de rode draad van het plan.