Uitnodiging!

Uitnodiging!

Denk met ons mee!

Janssen de Jong Projectontwikkeling, Faro Architecten en Buro Lubbers landschapsinrichting hebben een planvisie voor de locatie ’Olympuskwartier Arnhem’ samengesteld voor de ontwikkeling van een gebouw met ca. 200 woonappartementen en mogelijkheden voor sport en bewegen.

Participatie van (wijk)bewoners is een belangrijk onderdeel in ons proces. Daarom formeren we een klankbordgroep die ons kan voeden met de behoeftes, belangen en wensen vanuit de omgeving. Hierbij nodigen we je uit voor deelname aan deze klankbordbordgroep.

DIGITALE BIJEENKOMST KLANKBORDGROEP

Tijdens een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 17 maart van 19.30-21.00 uur presenteren we onze planvisie en horen we graag op welke manier we ons plan voor jou beter zouden kunnen maken. Wat is voor jou prettig om naar te kijken, welke functies zou je gaan gebruiken en hoe?
Je kunt je aanmelden voor deelname aan deze klankbordgroep door een mail te sturen naar i.nellen@jajo.com o.v.v. je naam, e-mailadres, woonadres en waarom je graag wilt deelnemen: wat is je motivatie of belang? Dit kan tot uiterlijk 10 maart a.s.

Om deel te kunnen nemen verwachten we dat je bereid bent met ons in circa 3 sessies  te ‘klankborden’ gedurende het ontwikkelproces (ca. 3-6 maanden). Er is per bijeenkomst ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Bij meer aanmeldingen organiseren we een extra digitale bijeenkomst.

VERHINDERD MAAR WEL GEÏNTERESSEERD?

Je kunt ook reageren en je ideeën delen door een mail te sturen naar i.nellen@jajo.com met als onderwerp 'reactie omgevingsdialoog Olympuskwartier'.

We nemen in de klankbordgroep geen besluiten over ons plan: dat doet de gemeenteraad door het vaststellen van een nieuw  bestemmingsplan. We verwachten dat dit bestemmingsplan rond de zomer ter inzage zal gaan. Op dat moment kun je je zienswijze hierop kenbaar maken. Houd hiervoor de publicatie via de gebruikelijke kanalen in de gaten.

Graag tot ziens!