Voorlopig ontwerp goedgekeurd

Voorlopig ontwerp goedgekeurd

Het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan voor het Olympuskwartier in Arnhem is goedgekeurd door gemeente Arnhem en de koop-/realisatieovereenkomst is ondertekend door de gemeente en ontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling. Dit betekent dat er gestart kan worden met de verdere uitwerking van de plannen voor zowel het gebouw als de inrichting van het openbaar gebied en de binnentuin op architectonisch en technisch niveau.

Arnhem kan uitkijken naar 200 nieuwe appartementen, variërend in grootte van 50 tot 100 m², waarmee de diverse doelgroepen worden bediend. Zo zijn er in het plan 70 koopappartementen, 70 huurappartementen in het middenhuursegment en 60 huurappartementen in het sociale huur segment opgenomen. Het plan voorziet bovendien in 3.500 m² ruimte in de vorm van leisure en een sport-BSO.

Fantastisch plan
De gemeente is verheugd over de plannen voor het Olympuskwartier. Niet alleen omdat er ook in Arnhem grote behoefte is aan extra woningen. Wethouder Hans de Vroome: "Juist de combinatie van functies leidt hier tot een fantastisch plan. Het komt tegemoet aan de behoefte aan woonruimte, het versterkt de levendigheid in het gebied en er is ook voldoende ruimte voor sport en bewegen. Dat is wat we graag wilden op deze plek."

Divers team 
Het team voor de ontwikkeling van het plangebied bestaat, naast Janssen de Jong Projectontwikkeling, uit Faro Architecten (architectuur & stedenbouw) en Buro Lubbers (landschapsarchitectuur & stedenbouw). Daarnaast lopen er gesprekken met twee leisure partijen. Op het gebied van de woningmarkt is Janssen de Jong Projectontwikkeling bijgestaan door BMV Makelaars en De Woonexpert.  

Rob Gerritsjans, regiomanager bij Janssen de Jong Projectontwikkeling namens het team: “Wij gaan als team met veel energie de plannen verder uitwerken tot een definitief ontwerp. Het braakliggende terrein zal aan de hand van deze nieuwbouwontwikkeling een enorme kwaliteitsimpuls krijgen, wat eveneens zal bijdragen aan de leefbaarheid van Arnhem-Zuid. Aan de hand van het gevarieerde woningaanbod bedienen we diverse doelgroepen, waarvoor we een prettige woonomgeving gaan realiseren. Met het leisureprogramma spelen we in op bewegen en gezondheid. Welzijn van de bewoners en omgeving is voor ons als bedrijf een belangrijk thema. In de voorafgaande fase hebben we meerdere keren overleg gehad met een klankbordgroep vanuit de bewoners, nadat we 2.000 huishoudens hadden aangeschreven. Bovendien overleggen we regelmatig met de zakelijke betrokkenen in het gebied. Deze (buurt)participatie zullen we ook in de volgende fase actief blijven oppakken. Al met al een zeer mooie uitdaging die we als team met beide handen aangrijpen.”